Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Farmaceutický průmysl

Farmaceutický průmysl patří od dávnověku k jedněm z nejdůležitějších a tím i nejstabilnějších odvětví. Potřeba zdraví je jednou ze základních lidských potřeb a její uspokojování je klíčem ke spokojenosti jednotlivce. Farmaceutický průmysl patří také k jedněm z nejprofesionálnějších, nejsledovanějších a nejregulovanějším.


V různých zemích světa je přístup k tomuto odvětví odlišný a to mnohdy zásadně. Lokální pravidla a regulace mají své pevné místo i v Evropské Unii a zřejmě tomu tak bude i nadále. Dokonalá znalost prostředí, místních zákonů a vyhlášek, přesná orientace v procesech, praktické zkušenosti s trhem, to jsou hodnoty, které rozhodují každý den o úspěchu či neúspěchu. 

Ingers Industrial Solutions v této oblasti disponuje mnohaletými zkušenostmi a detailní znalostí prostředí a to od strategických analýz po realizace konkrétních nástrojů či speciální přístupy v individuálních případech. 

V oblasti humánních léčivých přípravků spolupracujeme již řadu let s předními výrobci z celého světa a uvádíme na na trh v České republice kvalitní přípravky.